Ana Sayfa GÜNDEM AKP İKTİDARI POLİSE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

AKP İKTİDARI POLİSE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

POLİSLERDEN AKP’YE EK GÖSTERGE TEPKİSİ

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2017 Perşembe 17:02
AKP İKTİDARI POLİSE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

DOĞAN PROPOL / HABER MERKEZİ İZMİR

Her seçim döneminde her kesime şirin gözükecek vaatler veren AKP İktidarına emekli polislerden tepki geldi. AKP iktidarı verdiği sözü tutsun, hakkımız olan 3600 ek göstergenin bizlere verilmesini istiyoruz diye tepkilerini dile getirdiler.
Uzun yıllardır astsubayların ek göstergesi 3600 iken kendi ek göstergelerinin 3600 olmamasına tepki gösteriyor.
Emekli polisler şunları ifade ediyor;

3600 NEDİR NEYİ TALEP EDİYORUZ........

Çalışanı ve emeklisi ile Polisler, Anayasa’ya göre,  Askeri personel ile aynı kıdeme sahip. Fakat ek gösterge de bazı eşitsizlikler söz konusu. Subay, astsubay veya askeri personelin ek göstergesi, 3600 iken;  polislerin ek göstergesi 3000. ve hatta 650 olanlar bile var.

Ek gösterge; memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, aynı zamanda ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. Polis memurlarının ilk özlük problemi de ek göstergesinin, düşük olmasından kaynaklanıyor. Emniyet personeline 1995 yılında 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilk olarak 2200 ek gösterge verildi. Mahkeme ek göstergenin kanun hükmünde kararname ile verilemeyeceği gerekçesi ve iptal edilmesi istemiyle dava dosyasını Anayasa Mahkemesine gönderdi. Ancak bu davanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderildiği günlerde, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu Hükümeti’nce polislere 3000 ek gösterge rakamı, çıkarılan kanunla verildi. Fakat, kolluk kuvvetleri arasında yine de eşitsizlik göze çarptı. Askeri personelin, ek göstergesi 3600 iken, polislere verilen 3000 ek gösterge, emekli maaşından, tazminatlara kadar bir çok parasal problemin kaynağı oldu.

NEDEN EŞİTSİZLİK DİYORUZ ? 

İç güvenliğin sağlanmasından sorumlu Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet teşkilatları personeli arasında görev ve hizmet yönünden esaslı bir fark bulunmuyor. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli general/amiral, subay ve astsubayların özlük hakları kendi özel kanunları olan 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda düzenlenirken; Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli polislerin özlük hakları ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenleniyor. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na göre,  astsubayların  ek göstergesi 1.1.1995’den itibaren 3600. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre polislerin ek göstergesi ise 3000. 
 
3000 İLE 3600’ÜN FARKI NE ? 

3600 ek gösterge rakamı ile 3000 ek gösterge rakamı arasındaki farkın brüt 53,29 TL gibi küçük sayılabilecek bir meblağa karşılık geldiği ileri sürülebilirse de asıl farklılık emeklilik maaşlarında ortaya çıkıyor. Askeri personelin, polislerin ve devlet memurlarının, maaşlarından mülga ek 70. Maddede belirttiği üzere kesinti yapılıyor. Buna kesinti dense de, aslında bu miktar emekli maaşına yansıyacak oran anlamına da geliyor. 5434 sayılı Kanunun uygulamasına devam edilen mülga ek 70. Maddesi nedenleriyle; ek göstergesi 1. derecede olan Jandarma veya Sahil Güvenlik astsubayın emekli keseneği ve kurum karşılığı, en yüksek devlet memuru brüt aylığı (9500 x 0,088817=) olan 843,76 TL)’nın %145’i olan 1.223,45 TL üzerinden kesilir ve bu tutarlar emekli, adi malullük, vazife malullüğü ve dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyesi hesaplamalarına dahil edilirken; ek göstergesi 1. derecede olan polisin emekli keseneği ve kurum karşılığı en yüksek devlet memuru brüt aylığı olan 843,76 TL’nin %85’i olan 717,19 TL üzerinden kesilip, bu tutar üzerinden emekli, adi malullük, vazife malullüğü ve dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyesi hesaplamalarına dahil ediliyor. Aradaki fark ise  506,26 TL.
 
ANAYASA NE DİYOR ? 

Anayasa’nın 2. maddesinde hukuk devleti ilkesine yer verilmiş; 55. maddesinin ikinci fıkrasında ise Devlete, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli önlemleri alma yükümlülüğü yüklenmiş. 1. dereceye gelmiş yüksek öğrenimli olmayan astsubaylara 3.600 ek gösterge ve buna ait maaş ve emeklilik hakları sağlanırken, 1. dereceye gelmiş yüksek öğrenimli polislere 3.000 ek gösterge ve buna ait maaş ve emeklilik haklarının sağlanması, adil olmayan ve hakkaniyetle bağdaşmayan sonuçlara yol açıyor. 

Emniyet-Sen polis memurlarının sorunlarını, çözüme kavuşturmayı üzerine vazife edinmiş, 12.11.2012 tarihinde Ankara Valiliği'ne bildirimde bulunarak tüzel kişiliğini kazanmış olan bir sivil toplum kuruluşu. Emniyet-Sen polisin  ek gösterge sorununun çözümü için açtığı davaları aralıksız takip ediyor.  Emniyet-Sen yetkilileri, ek gösterme mücadelesini şu şekilde anlattı: “1995 yılında 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilmiş olan ek göstergemiz 2200’dür. Bu ek gösterge rakamının iptali için dava dosyasının Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebiyle davayı Manisa 1. İdare Mahkemesi'nde açtık. Mahkeme ek göstergenin kanun hükmünde kararname ile verilemeyeceği gerekçesi ve iptal edilmesi istemiyle dava dosyasını Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Ancak bu davamızın Anayasa Mahkemesi'ne gönderildiği günlerde, Sayın Davutoğlu Hükümetince biz polislere 3000 ek gösterge rakamı, çıkarılan kanunla verildi. Bizde bu sefer asıl hedefimiz olan 3600 ek göstergeye kavuşmak için, 3000 ek göstergenin iptali yolunu aramaya başladık.”  

 

SON KARAR SİZİ YANILTTMASIN

4 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre, 657'ye ekli ek gösterge cetvelinde, yükseköğrenim gören 1. dereceli polis memurlarının 2200 olarak belirlenen ek göstergesi iptal edildi. Mahkeme kararında, iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı öncesinde, TBMM, söz konusu hükmü değiştirmiş ve yükseköğrenim mezunu emniyet mensuplarının ek göstergelerini 3000'den başlamak üzere yeniden düzenlemişti. İptal kararının bir anlamı bulunmamaktadır.
Müdür ile memurun emekliliği aynı 
Emniyet Hizmetleri Sınıfında farklı unvanlardan emekli olan emniyet mensuplarının emeklilik hakları aynı olabiliyor.
Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil unvanlardan bazıları için 1. derece kadroda geçerli olan ek göstergenin aynı seviyede olması, farklı unvanlardan emekli olan emniyet mensuplarının aynı miktarda emekli maaşı ve ikramiye alması sonucunu doğuruyor.

HAKLARI EŞİT

Emniyet teşkilatındaki; Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Polis Memuru, Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü, 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü unvanları arasında astlık-üstlük durumu bulunmasına rağmen, aynı hizmet süresi ve aynı derece/kademede emekli olduklarında, emeklilik hakları aynı oluyor.  Yükseköğrenim mezunu olup, 15 Aralık 2016-14 Haziran 2017 tarihleri arasında emekli olacak emniyet mensuplarının (bazı unvanlarda olanlar hariç), çeşitli hizmet sürelerine göre alabilecekleri emekli aylığı ve emekli ikramiyesi miktarları konusunda bilgi olması amacıyla hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Kadro değişirse gösterge değişir
Polis Memuru kadrosunda görev yapan devlet memurları, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarına ait kadrolara atandıklarında, ek göstergesi değişebiliyor. 
Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarına dahil kadrolara atanan polis memurunun ek gösterge bakımından karşılaşabileceği durumlar şöyle olacaktır:

GÖSTERGENİN AYNI KALMASI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde “… Kurumların 1, 2, 3 ve 4'üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz” denilmiştir. Bu düzenlemeye göre, başka bir kadroya atanan polis memurunun atandığı kadronun derecesi ilk dört dereceden birindeyse ve bu derece için belirlenmiş olan ek gösterge, kazanılmış hak aylık derecesine göre Polis Memuru için belirlenmiş olan ek göstergeden daha düşük ise, ilgililer hakkında kazanılmış hak aylıklarına göre geçerli olan polis memuru ek göstergesi uygulanıyor.

EK GÖSTERGENİN YÜKSELMESİ 

Başka unvana ait ilk dört dereceli kadrolara atanmış olmakla birlikte, atandığı kadronun ek göstergesi kazanılmış hak aylığı itibariyle polis memuru olarak alabileceği ek göstergeden yüksek ise, ilgili hakkında yüksek olan ek gösterge uygulanacaktır. Öte yandan, başka unvana ait herhangi bir dereceli kadroya atanan polis memuru, atandığı kadro derecesine ait ek göstergelerin, polis memuru olarak yararlanabileceği ek göstergelerden daha yüksek olması durumunda, hakkında yeni görevine ilişkin ek gösterge uygulanacaktır. Örnek: Daire Başkanı kadrosuna atanan bir Polis Memuru hakkında, kazanılmış hak aylık derecesi ne olursa olsun, daire başkanı kadrosu için belirlenmiş olan 3600 ek gösterge uygulanacaktır.

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz ABDULLAH GÜL, KILIÇDAROĞLU’NA

ABDULLAH GÜL, KILIÇDAROĞLU’NA

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık