SGK'dan prim borçlarına yeni yapılandırma

SGK son bir yılda borcunu ödemeyene yeni taksit imkanı tanındı. Vatandaşlar prim borçlarını maksimum 60 aya kadar taksitlendirebilecek.

SGK'dan prim borçlarına yeni yapılandırma

SGK son bir yılda borcunu ödemeyene yeni taksit imkanı tanındı. Vatandaşlar prim borçlarını maksimum 60 aya kadar taksitlendirebilecek.

SGK'dan prim borçlarına yeni yapılandırma
20 Kasım 2018 - 10:07

100 Günlük Eylem planı kapsamında işverenlere kolaylık sağlamaya  ve yanlarında olmaya devam ettiklerini belirten Aile, Çalışma ve  Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu kapsamda Sosyal  Güvenlik Kurumu tarafından uyumlu işveren düzenlemesinin hayata  geçirildiğini böylece işverenlerin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun  koşullarda taksitlendirerek yapılandırabileceklerini duyurdu.

Bakan Selçuk, iyi niyetli ve yükümlülüklerini yerine getirmesi  karşın elde olmayan nedenlerle bazen primlerini süresinde ödeyemeyen  işverenlere bir çok kolaylık getirildiğini ifade etti ve düzenlemeden  yararlanabilecek uyumlu işverenlerin tespitinin Sosyal Güvenlik Kurumu  tarafından ne şekilde yapılacağını açıkladı” “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya  kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en az  3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak, Başvuru tarihinden geriye doğru 3  yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet  beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi  olmak, Buna rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmak.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk  “Uyumlu işverenlerimiz aylık taksitler halinde prim borçlarını  ödeyebilecek, 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek” Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini sonrasında ise  “çok zor durum” halinin inceleneceğini belirten Bakan Selçuk, “Bu  kapsamda işverenler aylık taksitler halinde prim borçlarını  ödeyebilecekler” açıklamasında bulundu.

6 MADDEDE YAPILANDIRMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “  500.000 TL'ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak” Bakan Selçuk, uyumlu işverenlere getirilen kolaylıkları da şöyle  sıraladı:

1-Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı  yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde  uygulanacak.

2-Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık % 22 olan  tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak %1,1 ila %16,5  arasında değişen oranlarda uygulanabilecek.

3-500.000 TL'ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. 500.000  TL'yi aşan kısım için ise % 25'i oranında teminat alınarak 60 aya  kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek.

4-Hacizli malın, Kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az  olmamak üzere satış bedelinin yarısının Kuruma ödenmesi kaydıyla bu  malın borçlu tarafından satışına Kurumca izin  verilebilecek.

5-Borç miktarı 2.000.000 TL ve altında ise satışına izin verilecek  malın değeri konusunda Kanunda sınır konulmamıştır.

6-Borç miktarı 2.000.000 TL'nin üzerinde ise satışına izin  verilecek malın Kanuna göre belirlenen değeri 2.000.000 TL'yi  aşmamalıdır

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk  “İşverenlerimiz ne kadar güçlü olursa istihdamımızda aynı oranda  güçlenecektir” “İşverenlerimizin omuzlarındaki yükü bölüşerek geleceğimizi  refahla inşa etmeye devam ediyoruz” diye konuşan Bakan Selçuk,  “Biliyoruz ki, işverenlerimiz ne kadar güçlü olursa istihdamımızda  aynı oranda güçlenecektir” dedi.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum