Erasmus Gözlemleri

Şehit Uzman Çavuş ali Akdoğan İlkokulu olarak yürüttüğümüz Erasmus + projeleri kapsamında Avrupa’daki okullarla yapmış olduğumuz işbirliği sürecinde eğitimde iyi uygulamaların değişiminde çok sayıda yerinde gözlem şansımız oldu.

Erasmus Gözlemleri

Şehit Uzman Çavuş ali Akdoğan İlkokulu olarak yürüttüğümüz Erasmus + projeleri kapsamında Avrupa’daki okullarla yapmış olduğumuz işbirliği sürecinde eğitimde iyi uygulamaların değişiminde çok sayıda yerinde gözlem şansımız oldu.

Erasmus Gözlemleri
11 Ağustos 2022 - 10:13

Karşılaştırmaların yapılması ve eğitime entegre edilmesi şansına sahip olduk. Meslektaşlarımızla bilgi alış verişi içinde olmaya devam ediyoruz. NoveFužine İlkokulu Ljubljana, Slovenya okulundan Maja Bergant yaptıkları çalışma ile ilgili makalesini bizimle paylaştı.
Çocuklarımız okumayı neden sevmiyor? Ya da PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) testlerinde neden istedikleri sonuçları elde edemiyor? Bunların hepsi okuduğunu anlayamamakla  bağlantılı.  Peki bunlar nasıl çözülebilir? Çocuklarımız uluslararası çapta başarıya nasıl ulaşabilir? Bir Avrupa şehri olan Slovenya’da, bir ilkokulda 2016’da uygulanmaya başlanan Bütünleştirici Okuryazarlık Yönteminin birinci sınıftan itibaren çocukların gelişimi üzerinde nasıl faydaları olduğunu, okuduğunu anlama üstündeki olumlu etkisini inceleyelim.

 
Maja Bergant
tarafından
Bütünleştirici Okuryazarlık Yönteminin Kullanılarak Okuryazarlığın Geliştirilmesi
Nove Fužine İlkokulu Ljubljana, Slovenya

Okuma, eğitim sürecindeki en önemli beceridir ve öğrenmemizi, gelişmemizi sağlar. Okuryazarlık, bireyin başarılı gelişim, bağımsızlık, farkındalık ve eşitlik yeteneğidir. Kendi potansiyelimizi geliştirmemizi ve topluma başarılı bir şekilde katılmamızı sağlar. Okuryazarlığın en üst düzeyi, bireyin içeriğini bilmediği bir metni ayrıntılı olarak anlaması, içindeki bilgileri araması ve eleştirel olarak değerlendirmesi anlamına gelir.
Okuma yaklaşık 5400 yaşındadır, aritmetik ise daha yeni iken Arapça notasyon (rakamlar ve işaretler sistemi) ve bununla ilgili algoritmalar yaklaşık 1000 yaşındadır (Wolf, 2008). Bu, belirli bir sinir sisteminin okuma ağlarını geliştirmesi için çok kısa bir süredir. Dolayısıyla, okumayı ve matematik yapmayı öğrenmek genetik donanımımızın bir parçası değildir. “İnsanlar mağara resimlerinde olduğu gibi nesneleri soyut ve görsel sembollerle ilk kez temsil etmeye başladıklarında, görsel ve kavramsal süreçler için mevcut beyin ağları ve yollar arasındaki bağlantıları gerçekten yeniden düzenlediler” (Wolf, 2008, s. 184). Ve "sembolik olanlar becerileri arttırdığında (Deacon, 2001), insanlar aynı beyin alanlarını dilsel süreçlerden sorumlu alanlarla birleştirmeyi öğrendiler. Böylece, bu bağlantılara dayanarak yeni bir yetenek ortaya çıktı - yazılı formları okuma ve iletme yeteneği dilin…” (Deacon, 2001, s. 185).
Okuryazarlığın altında yatan mekanizmalar ve süreçler hakkındaki bilgi, nöro-eğitimin çeşitli dalları (gelişimsel ve eğitimsel psikoloji, bilişsel sinirbilim ve bilgisayar bilimi) tarafından keşfedilmiştir ve eğitim uygulamaları ve eğitim politikası için önemlidir. Günümüz çağında dijital cihazlara geçiş, okuryazarlıkta önemli bir dönüm noktasını işaret etmektedir. Elle yazmanın tamamen klavyeyle yazmaya mı dönüşeceği ve basılı metinlerin okunmasının tamamen e-okuyuculara, tabletlere, akıllı telefonlara mı geçileceği gibi sorular soruluyor. Bu, okuduğunu anlama, akıcı okuma için ne anlama geliyor? Araştırmalar, eğitimin dijitalleşmesinin getirdiği değişikliklerin beyin okuma ağının plastisitesinden kaynaklandığını göstermektedir. Bu, okuma ve okuryazarlığı geliştirme yönünde gittiğini göstermez, tam tersidir.
            Sloven öğrenciler için, 6 yaşında devlet ilkokuluna girdiklerinde, sistematik okuryazarlık süreci başlar - okuma ve yazmayı öğrenme ve bir kişinin işlevsel okuryazarlığını yansıtan beceri ve yeteneklerini geliştirirler.
Slovenya'da birinci sınıfta sadece büyük harfleri öğretiyor, ikinci sınıfta küçük harflerle başlıyoruz ancak 2016/17 öğretim yılında okulumuz Ljubljana, Slovenya NoveFužine İlkokulunda özel araştırmalara katılmaya karar verdik. Araştırmanın amacı, 6-7 yaş arası çocuklara ilkokul birinci sınıfta büyük ve küçük harflerin eşzamanlı okuryazarlığını tanıtmaktı. Bunu yaparak Slovenya'da okuryazarlığının artmasına katkıda bulunmak istedik.
Birinci sınıfın sonunda öğrencilerin tüm harflerin büyük ve küçük harf kullanımına aşina olmaları gerekiyordu. Slovenya'daki diğer okulların iki yılda öğrettiklerini birinci sınıf öğrencilerimize bir yılda öğretmeye karar verdik.
Üç birinci sınıfın tümünde okuma ve yazmada sistematik olarak ön okuryazarlık becerilerini geliştirdik, büyük ve küçük harflerin eşzamanlı okuryazarlığını tanıttık. Çocuklarımız ilkokula, birinci sınıfa 6 yaşında başlıyor ve 15 yaşında dokuzuncu sınıfı bitiriyor.
Öğretmenlere pek çok ek materyal verildi ve yaz tatilinde daha da fazlasını kendimiz yaptık ve işe başlamak için en ince ayrıntısına kadar hazırlandık. İnce motor egzersizleri için görsel ayırt etme egzersizleri, izleme ve ifade egzersizleri, dikkat ve hafıza egzersizleri, farklı örüntü egzersizleri, farklı sesleri tanıma egzersizleri, kağıt üzerinde yönlendirme (yukarı, aşağı, sol, sağ) gibi birçok egzersiz vardı.
Hazırlıklar, araştırmanın başkanı olan Sayın KatarinaGrom'un önderliğinde Mayıs 2016'da başladı. Ağustos 2016'da bir toplantı daha yaptık ve direkt Eylül ayının 2. haftasında 1. sınıftaki tüm çocukların ilk testlerini gerçekleştirdik. Öğretmenler bu toplantılarda bunun için özel olarak eğitilmedi veya eğitilmedi, toplantılar daha çok yöntemin müfredata uyarlanması için talimatlar ve ipuçları hakkındaydı.
Sıkı çalışmanın sonucunda istikrarlı ve kapsamlı planlama ortaya çıktı. Okul yılları arasında çocuklar arasındaki en büyük farklar ince motor becerilerinde gerçekleştiği için hepsi bu alanda büyük ilerlemeler kaydetti. İşitsel algıda da durum aynıydı. Çoğu çocuk hem büyük hem de küçük harfleri yazabiliyor ve okuyabiliyordu. Çocukların ilginç ve doğru kompozisyonları nasıl yazacaklarını bilmelerinden ve okuduğunu anlama çalışmaları yapmalarından son derece mutluyuz.
Sonuç olarak, bütünleştirici okuryazarlık yöntemini neden yaptığımızı ve neden hala kullandığımızı açıklamak istiyorum.
• Büyük harf, özel isim, kısaltma kullanımı. Çocuk kitap okurken de bu durumla karşılaşır.
            • Aynı ses için iki harf almak bir zorluk değildir (iki dilli bir alanda bile).
            • Ciltli okumaya daha kolay geçiş sağlandığından okuma becerileri hızlanır.
• Hızlandırılmış okuma becerileri okuma zevkini arttırır.
• Küçük harflerin okunması büyük harflere göre daha kolaydır.
• Okuryazarlıkla aynı zamanda, küçük harflere benzerlikleri nedeniyle öğrenmeleri daha kolay olduğu için renkli harfler yazarken ince motor becerileri öğretilir.
• Küçük harfler yazılarak, yazılan harflerin akıcı yazılması için önemli olan motor yazma hareketleri geliştirilir.
• Büyük harflerin yanı sıra küçük harflerin aynı anda benimsenmesi, üç parçalı alanın tamamına hakim olma fırsatı sunar - üst, orta, temel ve alt.
 
Burada egzersizlerin bazı örneklerini görebilirsiniz.
Slika, ki vsebuje besede besedilo
Opis je samodejno ustvarjenDeveloping Reading Literacy 
at Primary School Nove Fužine, Ljubljana Slovenia
written by Maja Bergant

Reading is the most important skill in the education process. It allows us to learn and develop. Reading literacy is an individual's ability for successful development, freedom, awareness, and equality. It enables us to develop our own potential and successful participation in society. The highest level of reading literacy means that an individual understands in detail a text which content is unknown to him, searches for information in it and evaluates it critically.
Reading is about 5,400 years old, arithmetic is even younger, as Arabic notation and mostly related algorithms are only about 1,000 years old (Wolf, 2008). This is far too short period for a specific nervous system to develop networks to read. So, learning to read and do math is not part of our genetic equipment. “When people first started representing objects with abstract visual symbols, such as in cave paintings, they actually rearranged the connections between existing brain networks and pathways for visual and conceptual processes” (Wolf, 2008, p. 184). And "when the symbolic ones increased skills (Deacon, 2001), people have learned to connect these same brain areas with areas responsible for linguistic processes. Thus, based on these connections, a new ability appeared - the ability to read and transmit written forms of language…” (Deacon, 2001, p. 185).
Knowledge of the mechanisms and processes that underlie reading literacy has been discovered by various branches of neuroeducation (developmental and educational psychology, cognitive neuroscience, and computer science), and is important for educational practice and educational policy. Transition to digital devices in today's time indicates an important turning point in reading literacy. Questions such as whether writing by hand should be completely replaced by typing and whether reading of printed texts should completely switch to e-readers, tablets, smartphones, etc. are being asked. What does this mean for reading comprehension, reading fluency?Well,researches show that the changes brought by the digitization of education are due to the plasticity of the brainreading network, which does not show that it is going in the direction of improving reading and the reading literacy, but the opposite is happening.
For Slovenian students, when entering public elementary school with age 6, begins the process of systematic literacy - learning to read and write and developing skills and abilities that reflect a person's functional literacy.
In Slovenia we teach only upper-case letters in the first grade, and we start with lower-case letters in the second grade but in the school year 2016/17, at our school, Primary school NoveFužine, Ljubljana, Slovenia, wedecided to participate in special research.The purpose of the research was to introduce simultaneous literacy of upper- and lower-case letters in the first grade of primary school for children aged 6-7. By doing this, we wanted to contribute to raising reading literacy in Slovenia.
At the end of the first-grade pupils were supposed to be familiar with all letters, upper-and lower-case. We decided to try to teach our first graders in one year what other schools in Slovenia teach in two.
We systematically developed pre-literacy skills in reading and writing in all three first grades and introduced simultaneous literacy of upper- and lower-case letters. Just for information, our children start the first grade in primary school when they are 6 years old and finishes in the ninth grade when 15.
Teachers received some of additional material, and we made a lot of it ourselves during the summer vacation and thoroughly prepared for the start.There were a lot of different exercises, like visual discrimination exercises, tracking and expression exercises, attention and memory exercises, different patterns exercises, exercises for recognition of different sounds, orientation on the sheet (up, down, left, right), exercises for graphomotor skills and many more.
The preparations startedalready in May 2016 under the leadership of Mrs. Katarina Grom who was the head of the research. In August 2016, we had another meeting and immediately in the 2nd week of September conducted the initial testing of all children in the 1st grade. Teachers were not specially educated or trained at these meetings for this, it was more about instructions and tips for implementationof the method into the curriculum.
However, the results of hard work, persistence and thorough planning showed. All of them made great progress in ​​fine motor skills, as at the beginning of the school year there were the biggest differences between the children in this area. It is the same with auditory perception. Most children can write and read both, upper- and lower-case letters. We are extremely happy that the children already know how to write down interesting and correct compositions and are happy to do reading comprehension exercises.
For conclusion I would like to explain why we did and are still using integrative method of literacy.

  • Use of capital letters, proper names, abbreviations. The child also encounters this when reading books.
  • Getting two letters for the same sound is not burdensome (even in a bilingual space).
  • Reading skills are accelerated, as an easier transition to bound reading is made possible.
  • Accelerated reading skills enhance the joy of reading.
  • Lowercase letters are easier to read than uppercase letters.
  • At the same time as literacy, graphomotor skills are taught, which helps when writing colourful letters, as they are easier to learn due to their similarity to lowercase letters.
  • By writing lower-case letters, motorial writing movements are improved, which are important for fluent writing of written letters.
  • The simultaneously adoption of lower-case letters alongside upper-case letters offers the opportunity to master the entire three-part space - upper, middle, which is basic, and lower.
 
Here you can see some examples of the exercises.
Slika, ki vsebuje besede besedilo
Opis je samodejno ustvarjen
Exercise for upper- and lower-case letters Exercises for recognition of sounds

Exercise for graphomotor skills
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum