Kamuoyuna açıklama

Bugün sosyal medyada yayınlanan bazı paylaşımlar ve bir gazete haberinde dondurulmuş hayvan ölülerinin kurumumuz tarafından toplu olarak gömüldüğü

Kamuoyuna açıklama

Bugün sosyal medyada yayınlanan bazı paylaşımlar ve bir gazete haberinde dondurulmuş hayvan ölülerinin kurumumuz tarafından toplu olarak gömüldüğü

Kamuoyuna açıklama
13 Nisan 2019 - 23:03

Bugün sosyal medyada yayınlanan bazı paylaşımlar ve bir gazete haberinde dondurulmuş hayvan ölülerinin kurumumuz tarafından toplu olarak gömüldüğü ve hayvan itlafı yapıldığına dair iddialar olduğu öğrenilmiştir. Bu üzücü haberler üzerine başlatılan ön soruşturmada, gerçekte herhangi bir hayvan itlafının olmadığı, trafik kazası ve hastalıklar gibi çeşitli nedenlerle ölen hayvanların ölülerinin yasal bir prosedür çerçevesinde Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından önce dondurulduğu ve belli bir sayıya ulaştıktan sonra tıbbi atık statüsünde belediyece belirlenmiş bir alana gömüldüğü öğrenilmiştir. Ancak iddiaları araştırmak üzere geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır ve bu soruşturma sonucunda hatası olduğu belirlenen personel olursa gerekli işlem yapılacaktır. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün konuyla ilgili detaylı açıklaması aşağıdadır. Durumu saygıdeğer kamuoyumuzun bilgilerine saygıyla sunarız. 
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na dayanılarak çıkarılan, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin "Belediyelerin alacağı tedbirler" başlıklı 7. maddesinin H bendinde hayvan ölülerinin bertaraf şekilleri belirtilmiş olup, belediyelerce ölen hayvanların belirlenen yerlerdeki derin çukurlara gömülerek, üzerleri sıkıştırılmış toprak ile kapatılması belirtilmektedir. 
Aynı yönetmeliğin 21. maddesi A bendinde yine, "Ölen hayvanların belediyelerce belirlenmiş yerlerde açılmış derin çukurlara gömülerek üzeri toprak ile kapatılır" denmektedir. 
Madde 27'de "ölen hayvanların bertarafı" başlığında zoonoz hastalıktan ölenler yakma ünitesi olan yerlerde yakılır veya usulüne uygun olarak belirlenen yerlere kireçle gömülür denmektedir. 
Aynı yönetmeliğin 34. maddesinde de ölen hayvanların bertarafı aynı şekilde belirtilmiştir. 

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AÇIKLAMASI: 
İzmir genelinde bakımevlerinde veya sokakta ölen sahipsiz hayvanların bertarafı 1 yıl öncesine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesince tıbbi atık olarak bakımevlerinden toplanmaktaydı. Ancak, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü’nün, İBB'nin yapmış olduğu "barınaklardan tıbbi atık toplama" faaliyetine son vermesi ile 1 yıldır tüm ilçe belediyeler sorunu kendi imkanları doğrultusunda çözmektedirler. Hayvan ölülerinin çöp ile birlikte atılması yasal olarak mümkün olmadığı gibi, insan ve çevre sağlığı açısından da son derece olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir durumdur. 5199 sayılı kanunun ilgili yönetmeliği çerçevesinde hayvan ölülerinin ne şekilde bertaraf edileceği açık olarak belirtilmektedir. Belediyemizce Tay Park kliniği ve Örnekköy Bakımevi'nde soğuk hava depoları oluşturulmuş olup; sokakta veya bakımevlerinde ölen hayvanlar bu depolarda toplanarak çevre, hayvan ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde ve yasaların öngördüğü biçimde, belediyemizce belirlenmiş olan uygun yerlerde derin çukurlara gömülerek bertaraf edilmektedir. Yapılan bu çalışma gizli ve yasa dışı bir olay değildir. 
Sahipsiz hayvanlarla ilgili yapmış olduğumuz tüm çalışmalar STK'lar ve gönüllü vatandaşlarla birlikte yürütülmektedir. 
Ölen hayvanların gömüldüğü, STK ve gönüllü vatandaşlarca da bilinmekte, hatta kendi bakmış oldukları sahipsiz hayvanların ölümü durumunda da aynı şekilde bertaraf edilmesi amaçlı, Veteriner İşleri Müdürlüğümüze getirerek teslim etmektedirler. Karşıyaka Belediyemizce hiçbir şekilde hayvan itlaf edilmesi söz konusu değildir ve olamaz


YORUMLAR

  • 0 Yorum