POLAT’TAN “ÇAM FISTIĞI ARAŞTIRMA ENTİTÜSÜ” KANUN TEKLİFİ

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir’de “Çam Fıstığı Araştırma ve Koruma Enstitüsü” kurulması için kanun teklifi verdi. Polat, Türkiye’de çam fıstığı alanlarının belirlenmesi, üretimin artırılması ve yeni alanların belirlenmesi amacıyla gerekli araştırmaların yapılması amacıyla söz konusu enstitünün kurulmasını istedi. Konuyla ilgili olarak bir araştırma önergesini de veren Polat, çam fıstığında dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye’de üretimin büyük bölümünün İzmir’in Bergama İlçesi’nde bulunan Kozak Yaylası’nda gerçekleştirildiğini anımsattı. Polat, “Kozak Yaylası’nda çam fıstığı üretimi son 10 yılda sürekli olarak azalmaktadır. Çam fıstığı ağaçlarında yaşanan verimsizlik sorununu

POLAT’TAN “ÇAM FISTIĞI ARAŞTIRMA ENTİTÜSÜ” KANUN TEKLİFİ

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir’de “Çam Fıstığı Araştırma ve Koruma Enstitüsü” kurulması için kanun teklifi verdi. Polat, Türkiye’de çam fıstığı alanlarının belirlenmesi, üretimin artırılması ve yeni alanların belirlenmesi amacıyla gerekli araştırmaların yapılması amacıyla söz konusu enstitünün kurulmasını istedi. Konuyla ilgili olarak bir araştırma önergesini de veren Polat, çam fıstığında dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye’de üretimin büyük bölümünün İzmir’in Bergama İlçesi’nde bulunan Kozak Yaylası’nda gerçekleştirildiğini anımsattı. Polat, “Kozak Yaylası’nda çam fıstığı üretimi son 10 yılda sürekli olarak azalmaktadır. Çam fıstığı ağaçlarında yaşanan verimsizlik sorununu

POLAT’TAN “ÇAM FISTIĞI ARAŞTIRMA ENTİTÜSÜ” KANUN TEKLİFİ
10 Ağustos 2018 - 01:25


CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir’de “Çam Fıstığı Araştırma ve Koruma Enstitüsü” kurulması için kanun teklifi verdi. Polat, Türkiye’de çam fıstığı alanlarının belirlenmesi, üretimin artırılması ve yeni alanların belirlenmesi amacıyla gerekli araştırmaların yapılması amacıyla söz konusu enstitünün kurulmasını istedi.

Konuyla ilgili olarak bir araştırma önergesini de veren Polat, çam fıstığında dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye’de üretimin büyük bölümünün İzmir’in Bergama İlçesi’nde bulunan Kozak Yaylası’nda gerçekleştirildiğini anımsattı. Polat, “Kozak Yaylası’nda çam fıstığı üretimi son 10 yılda sürekli olarak azalmaktadır. Çam fıstığı ağaçlarında yaşanan verimsizlik sorununun nedenlerinin araştırılması ve bu çerçevede oluşturulması gereken politikaların ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması şarttır” dedi.

/ANKARA

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türkiye için büyük önem taşıyan ve üretiminin büyük bölümü İzmir’in Bergama İlçesi’ndeki Kozak Yaylası’nda yapılan çam fıstığı için araştırma enstitüsü kurulmasını istedi. Bu amaçla İzmir’de “Çam Fıstığı Araştırma ve Koruma Enstitüsü” kurulması için kanun teklifi veren Polat, enstitünün Türkiye’de çam fıstığı alanlarının belirlenmesi, üretimin artırılması ve yeni alanların belirlenmesi amacıyla gerekli araştırmaları yapacağını ifade etti. Türkiye’nin çam fıstığında ikinci sırada yer aldığını, Kozak Yaylası’nda çam fıstığı üretiminin son 10 yılda sürekli olarak azaldığını kaydeden Polat, çam fıstığı ağaçlarında yaşanan verimsizlik sorununun araştırılması ve bu çerçevede oluşturulması gereken politikaların ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla araştırma önergesi de verdi.

TBMM BAŞKANLIĞI’NA SUNDU
Seçim çalışmaları sırasında “Çam Fıstığı Araştırma Enstitüsü” kurulması için kanun teklifi vereceğini ifade eden Polat, konuyla ilgili teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Polat, kanun teklifinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak İzmir’de “Çam Fıstığı Araştırma ve Koruma Enstitüsü” kurulmasını istedi. Enstitünün, başta İzmir olmak üzere, Türkiye’deki çam fıstığı ağaçları, fıstığın üretim alanları ile fıstık üreticilerinin karşı karşıya olduğu sorunlar üzerine; bilimsel, akademik, teknik ve diğer alanlarda bilgi toplamak, bilimsel araştırmalar yapmak, varsa sorunların ortadan kaldırılmasına katkı sağlamaya yönelik çözümler üretmekle sorumlu olacağını ifade eden Polat, kanun teklifinin gerekçesinde, şöyle devam etti:
“Bu doğrultuda kanun teklifi ile kurulacak olan Araştırma Enstitüsü bir bilim yuvası olarak çam fıstığı üreticilerimize ve gelecek nesillere de hizmet edecektir. Ulusal bir görevi ifa edecek olan Enstitü, Türkiye’de çam fıstığı yetiştiriciliğinin, ıslahının, çam fıstığına dayalı gıda çalışmalarının üssü konumunda olacaktır. Tüm bu gerekçelerle çam fıstığı üretiminin ve üreticilerinin desteklenmesi, üretimde yaşanan verimsizlik, ağaçlardaki sorunların giderilmesi ve üretimin artırılarak ülkemizin çam fıstığında bir dünya markası olması için bu kanun teklifi hazırlanmıştır.”

SON 10 YILDA GİDEREK AZALIYOR
Konuyla ilgili olarak araştırma önergesi de veren Polat, Türkiye’nin dünyada çam fıstığında 88 bin 443 hektar alan ile İspanya’dan sonra ikinci sırada yer aldığını anımsattı. Ülkemizde çam fıstığı üretiminin yüzde 80’inin, dünya üretiminin ise yüzde 10’unun İzmir’in Bergama İlçesi’ndeki Kozak Yaylası’nda gerçekleştirildiğini ifade eden Polat, Kozak Yaylası’nda yaklaşık 10 bin kişinin geçimini çam fıstığı üretiminden karşıladığını anımsattı. Çam fıstığı ağaçlarının, Bergama/Kozak, Aydın/Koçarlı ve Muğla dolaylarında en geniş yayılışını yaptığını belirterek, şöyle devam etti:
“Son yıllarda çam fıstığı üretiminde büyük bir düşüş yaşanmaktadır. Bergama Ticaret Odası’nın yapmış olduğu bir araştırmaya göre, Kozak Yaylası’nda 10 yıl önce yılda 1000-1200 ton civarında olan çam fıstığı üretimi, bugün 150-200 ton seviyesine kadar gerilemiştir. Yaşanan bu düşüklüğün çam fıstığı ağaçlarındaki hastalıktan kaynaklandığı ifade edilmiştir. Kozak Yaylası’ndaki çam fıstığı ağaçlarında yaşanan hastalığa bir çözüm bulunamaması durumunda diğer bölgelerde de üretimin azalacağı tahmin edilmektedir. Sorunun çözülememesi nedeniyle bir zamanlar ihracatı yapılan Kozak Yaylası’nın ünlü çam fıstığının yerini, maalesef Pakistan’dan ithal edilen ürünler almaya başlamıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Mühendisliği Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakülteleri’nin daha önceki yıllarda yaptıkları ortak çalışmalarda çam fıstığındaki rekolte düşüklüğünün nedeni araştırılmış, ancak bugüne kadar konunun çözümüne ilişkin net ve kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu kapsamda yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda sorunun tek bir faktörden değil, birden fazla etkenin bir araya gelmesiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. İklimsel faktörler ile bölgede sürdürülen altın madeni çalışmaları ve hava kirliliğinin bu olumsuz etkenler arasında yer aldığı ifade edilmektedir.”

“ÇAM FISTIĞININ KORUNMASI ÇOK ÖNEMLİ”
Polat, ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan çam fıstığının korunup, verimliliğinin artırılması ve üreticisinin desteklenmesinin, ülkemiz ve üreticilerimiz adına büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu doğrultuda, fıstık çamı deposu olan Kozak Yaylası’ndaki üretiminin önceki yıllardaki seviyesine ulaştırılması bölgenin olduğu kadar ülkemizin de ekonomik gelişmesine katkı sağlayacaktır. Tüm bu gerekçelerle çam fıstığı üretiminin ve üreticilerinin desteklenmesi, üretimde yaşanan verimsizlik ve diğer sorunların araştırılması ve bu çerçevede oluşturulması gereken önlem ve tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması şarttır” dedi.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Menderes Nehri’ndeki kirliliğin ve çevresel etkileri ile Menderes Havzası’nda kirliliğe bağlı artan sağlık sorunları kaynaklı maliyetlerin araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98. TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. Maddelerine göre Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.


Gülizar BİÇER KARACA
Denizli Milletvekili

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çam fıstığında dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye’de üretimin büyük bölümü İzmir’in Bergama İlçesi’nde bulunan Kozak Yaylası’nda gerçekleştirilmektedir. Çam fıstığı deposu olan Kozak Yaylası’nda çam fıstığı üretimi son 10 yılda sürekli olarak azalmaktadır. Çam fıstığı ağaçlarında yaşanan verimsizlik sorununun nedenlerinin araştırılması ve bu çerçevede oluşturulması gereken politikaların ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98. Maddesi ve TBMM İç Tüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.

Mahir POLAT
İzmir Milletvekili

 


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Çam Fıstığı Araştırma ve Koruma Enstitüsü Kurulması Hakkındaki Kanun teklifim ekte gerekçesi ile sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim.

Mahir POLAT
İzmir Milletvekili


YORUMLAR

  • 0 Yorum