Yapılandırmayla hacizler kalkacak! Vergi ve prim borcu ile trafik cezası

Vergi ve prim borcu ile trafik cezası gibi idari para cezalarına ödeme kolaylığı sağlayan yapılandırma yasası geçtiğimiz hafta Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı.

Yapılandırmayla hacizler kalkacak! Vergi ve prim borcu ile trafik cezası

Vergi ve prim borcu ile trafik cezası gibi idari para cezalarına ödeme kolaylığı sağlayan yapılandırma yasası geçtiğimiz hafta Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı.

Yapılandırmayla hacizler kalkacak! Vergi ve prim borcu ile trafik cezası
08 Haziran 2021 - 17:40

Yakın bir sürede Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek düzenleme sonrasında yapılandırma başvuruları da alınmaya başlayacak. Yasa, borç, gecikme faizi ve cezasında önemli indirimler sağlıyor. Üstelik peşin ödemede neredeyse anaparanın ödenmesini sağlıyor.

ÖDEME NİSPETİNDE!

Yapılandırma sadece borç ödemede kolaylık getirmiyor. 250 milyarlık kamu alacağını kapsayan yapılandırmadan yararlananlar haciz ve cezai yaptırımlardan da kurtulacak. Kanuna göre; ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizlerin yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacağı ve buna isabet eden teminatların iade edileceği hükme bağlanıyor.

 

TALEP ÜZERİNE SATILABİLECEK

Ödenecek alacaklar nedeniyle hacizli mallar, borçlunun talebi halinde alacaklı tahsil dairesince satılabilecek. Bu talep, ödenmesi gereken tutarların kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmeyecek. Düzenlemeden yararlanmak üzere başvuruda bulunanların dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri gerekecek. Başvuru yazılı olarak yapılacak. Borçlularca, düzenlemeden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi halinde idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecek.

YORUMLAR

  • 0 Yorum